MetropolitMesaji

 • Metropolitliğimizin 13. Yıldönümü Vaazı

  Değerli Kardeşlerim,

  Rab izin ve sağlık verdi ki, biz bu yılda da hakir şahsımızın metropolitlik derecesine yükselmenin 13. Yıl dönümünü sizinle yaşıyoruz. Terfii bir kenara bırakalım, beraber geçirdiğimiz bu süreç gerçekten sizinle olmak harikulade bir ayrıcalıktı. Abartılı saymayın lütfen, inanınız ki her zaman ailemin önündesiniz. İnsan, yaratıcılık serüveninde edindiği saygı ve sevgi ilkeleriyle bahtiyar olur. Bu ortamdaki bahtiyarlığın sağladığı güzellikler, imtiyazlarla insan daha da endişesiz olur. Masumiyete dayanan beraberliğimiz, bir rastlantı değildir. Rab bize, saçlarınızın tek teli bile bensiz aklanmaz diyorsa; o halde tedarik edici yönetimi, yönlendirici gücü bu konuya hikmetle dokunmuştur. Bir dokunuşa Rab Tanrımız, doğaya olağan üstü çehre verir, Onun ışığı altında Adıyaman ve Çevre İller Abraşiyesine de var olma şansını böyle bir günde vermiştir. O, var olmamızı istiyor, yeter ki var olmayı biz isteyelim. Sizin de bildiğiniz gibi, somon balığı bilinçli bir balıktır, var olmak için neslini dış etkenlere karşı korunaklı bir yere bırakır; doğanın acımasızlığına ve ayıların saldırılarına rağmen, o hayatta kalmak için tüm çabalarını kullanır. Değiştirdiği su yatağına yeniden dönerek, varlığını ancak orada sürdürebildiğini görüyoruz. Abraşiyemiz yaralıdır, bunun böyle olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Sizler bu Abraşiyeyi yani buradaki Hıristiyan birliğini oluşturuyorsunuz, bu bölgede atalarınız neslini devam ettirmiş olması sizin varlığınızdan belli oluyor, dolaysıyla sizden sonra çocuklarınızın ve torunlarınızın burada var olması; sizin burada yaşamış olduğunuzu onlara hatırlatacaktır. Sizin dedelerinizden üstün bir tarafınız yoktur ki çocuklarınızın buralardan tüymesiyle sizden daha üstün bir tarafları olsun. Rab diyor ki, sizi var ettiğim yerde adımla bulunun, öylece: Aranızda yaşayayım, içinizde yürüyeyim. Tanrınız olayım, siz de Benim halkım olun, …bölücülerden ve imandan sapanlardan sakının, Ben de sizi kabul edeceğim, size Baba olacağım siz de Benim oğullarım ve kızlarım olacaksınız diye her şeye gücü yeten Rab diyor (II. Korintoslular 6:). Günah esaretinden bizi azat eden Rab İsa, bizi kazanmakla, bizim için saklı bulundurduğu ödülü almak üzere çabalıyoruz, bu çabamızla belli ki öncelikli eski yaramaz yaşayışımızı arkada bırakarak evlatlığı konumuna kavuşacağız. ‘Tanrı'yla birlikte çalışan bizler, O'nun lütfunu ya da inayetini boşa çıkartmamanızı, ayrıca rica ediyoruz. Çünkü Tanrı diyor ki: uygun zamanda seni duydum, kurtuluş gününde sana yardım ettim’. Elçi Pavlus’un üslubu şu şekildedir: ‘sizinle açıkça konuştuk, size yüreğimizi açtık. Sizden sevgimizi esirgemedik, …bize aynı karşılığı verebilmek için -çocuklarıma söyler gibi söylüyorum- siz de yüreğinizi açın’ (II. Korintliler 6:1-11). Sevgili kardeşlerim, bizler Yeni Antlaşmanın kuşağıyız, bu Antlaşmayla zihinlerimiz kavrayışa, gözlerimiz de gelecekteki Göksel Hükümranlığa doğru ışıktan açılan penceredir. Bu pencere: umut, sabır ve doğru imandır. Önceki seçkin toplum (İbraniler), seçilişini kölelik ruhuyla bayağılaştırmasıyla Sina dağına değil; Musa’nın peçeli yüzüne bile bakamayacak kadar dejenere olmuştu. Bizler karanlık peçesini, günaha olan zaafımızı sıfırlayarak, kendimizi itaatsizliğin kölelik ruhundan bağımsızlaştırırsak kendimizden atabiliriz: ‘İsrailoğullarının zihinleri körelmişti. Bugün bile Eski Antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Ne var ki, bugün bile Musa'nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. Oysa ne zaman biri Rabbe dönerse, o peçe kaldırılır. Rab Ruhtur, Rabbin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır. Biz hepimiz peçesiz bir yüzle Rabbin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor (II. Korintoslular 3:1-18). Havariler, kiliseyi hemen şenlendirdi. Havariler, Hananya’yı Metropolit terfi etti, bu atamayla Şam; İncil kayıtlarına ilk ünlü büyük Abraşiye olarak geçti. Hananya bizden ve bizim gibi biriydi, Hananya metropolitliğini yaptığı Şam’da birçok aile bulunuyordu. İki bin yıldır Hananya’nın adı kutsanma amaçlı uluslararası Hıristiyan camiasında anılıyor ve örnek hayatını özenen sayısız ruhani adayları bu mesleği seçerek kiliselere hizmet ettiğini dolaysıyla Şam halkı da söz konusu bu yüksek karakter yapıya sahip kişinin adıyla takdis olunduğunu bilmek lazım. Hananya, atalar atası olarak vaftiz ettiği Pavlus aracılığıyla (Saul), put bataklığında yuvarlanan barbar Roma da böylece takdis oldu. Neden barbar dedik? İnsanları darp edenler, insanları öldürenler, düzenleri heder edenler, ulusları yok edenler, kutsalları perişan edenler barbar değil de nedir? Pavlus, ulusları vaftizle aklandırdı. Ulusları vaftiz ettiğine göre Pavlus vaftiz ettiklerinin nesi oluyor? Öncelikle Pavlus’un sözünü buraya aktaralım: ‘Bunları sizi utandırmak için değil, siz sevgili çocuklarımı uyarmak için yazıyorum. Çünkü Mesih'in yolunda sayısız eğiticiniz olsa da çok sayıda babanız yoktur. Size Müjde'yi ulaştırmakla Mesih İsa'da manevi babanız oldum. Sizi bu nedenle, beni örnek almaya çağırıyorum. Rabbe sadık olan sevgili çocuğum Timoteos'u bu hedef için size gönderiyorum. Her yerde, her kilisede öğrettiğim ve Mesih'te izlediğim yolları; o size anımsatacaktır’ (I. Korintoslular 4: 14-17). Baba nedir? Baba hem somut, hem de soyut olarak manevi değerlerin misyonunu taşır. Kilise babaları ve ruhani kadrosu, Yahudi din adamlarının devamı değildir, ne de hususlarını (özelliklerini) taşır! Kilise kadrosu için İsa baz istasyonudur, binaenaleyh seçtiklerini Babasına benzeterek seçer ve şöyle der: ‘Babanız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun - ‘göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun.’ (Luka 6:36-Matta 5:48). Adaletli olma inisiyatifini elinden kaçıran bir Hıristiyan ruhanisini düşünemiyorum, yine de müstesna durumlar kaideyi bozmaz. Yüce Rab Yahuda İskariyot aracılığıyla teslim edilmedi mi? Madem, pusuda tüm kötülüğün başı yırtıcı kurt düşmanımız yatıyorsa, o zaman gerekirse seçkinler de onun pususuna düşer. Bir Hıristiyan din adamının tüm çabası, Ağası tarafından görevi başında her an için ayık bulunmasıdır, ayık olmayan bir Hıristiyan din adamının şansı ve payı aylaklarla sayılacaktır. Her boş bir dedikodu, ruhaninin içini okumaya yetmiyor ve gerçekçi değildir. Zira öğretmenimiz Pavlus, bizlerin bereketi Rabbin Halkına dağıtmak ve ona takdisi bağışlamayla iştigal olmamızı öneriyor. İşte naçiz şahsım bu gün inayetle kazandığım bu görevle siz Rabbin Sözünü takip edenleri hazırlıklı, kudretli, uyumlu ve temiz birer kap olarak Kutsal Ruhun taşıyıcıları olarak hazırlamaktır. Kutsal Ruhun bağışına, meşru yetkiyle sahip olabiliyoruz, toprak mahsulü fani insan, ne bağışlarken ne de alırken Ona yaraşır; bir taraftan buna ancak Rabbin inayetiyle sahip olabiliyor ve bağışlayabiliyoruz. Ata İshak, ata olmasına rağmen; hak kazanan evladına atalık imtiyazını taşıyan bereketi verdi, oğul olmasına karşın, evladı Esav’a atalık imtiyazını vermedi. Hıristiyan olarak bizler, zorlamalı çabayla Tanrının armağanı olan evlatlık statüsünü kazanmaya çabalıyoruz. Son birkaç İncil tümcesiyle sözü kapatıyorum: ‘Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sustenis'ten Tanrı'nın Korintteki kilisesine selam! Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi Mesih İsa’nın adını her yerde anan herkese, Baba Tanrı'dan ve Rab Mesih İsa’dan lütuf ve esenlik olsun. Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrıya şükrediyorum. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih'te her bakımdan -her tür söz ve bilgi bakımından- zenginleştiniz. Şöyle ki, Rabbimiz Mesih İsa’nın görünmesini beklerken hiçbir manevi armağandan yoksun değilsiniz. O, kendi gününde kusursuz olmanız için, sizi sonuna dek pekiştirecek ve Onunla sizi paydaş yapacak olan Tanrı güvenilirdir’ (I.Korintoslular 1:1-31).

   

  Ruhani Hizmetim Adına:

  Ğriğoriyos Melki Ürek

    Metropolit

    10 Aralık 2019

     Terfi Günüm-Adıyaman

   

   

   

  « Tümü

Copyright ® 2014 Adıyaman Süryani Kadim Metropolitliği

Bu sitede kullanılan yazılı ya da görsel dökümanlar izinsiz kullanılamaz.

+90 (416) 213 36 73

Tüm yenilik ve gelişmelerimizden e-posta adresinizi bizimle paylaşarak ilk siz haberdar olabilirsiniz.