METROPOLİT

Metropolit Ğriğoriyos Melki ÜREK’İN Özgeçmişi

Melki ÜREK, 01.01.1959 yılında Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Öğündük (Midin) köyünde Süryani bir aileden doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde bitirdikten sonra Mardin’deki Deyrulzafaran Manastırında öğrenci olarak bir yıl kaldı ve oradan ayrılarak, sanat öğrenmek amacıyla İstanbul’a yerleşti. İstanbul’da elektronik mesleğinde bir süre çalıştıktan sonra onyx mermer taş sanatını da öğrendi. 1977 yılında rahiplik hayatına özlem duyarak Kutsal Kitap’ı tetkik etti ve bu araştırmadan sonra rahipliğe karar verdi. İlk yuvası olan Deyrulzafaran’a dönüp Episkopos Mor İvennis Efrem BİLGİC tarafından 1979’ta rahipliğe terfi edildi. Aynı yılda rahipken vatani görevini Samsun sonra İstanbul’da yaptı.

Deyrulzafaran manastırı, Mor Gabriel manastırı, Almanya, Hollanda ve İsviçre’deki manastırlarda yaşadığı dönemlerde Kilise teolojisi, kilise atalarının öğretisi, rahiplik yaşamının eğitsel yolu ve rehberliği, kilise hukuku, medeni hukuk, kilise müziği, kilise ve Süryani tarihi gibi alanlarda çalışmaları oldu. 2001 yılında Patriğin kararıyla Adıyaman merkez olmak üzere, Kâhta, Gerger, Besni, Malatya, Elazığ, Ş.Urfa, Adana, Mersin, İskenderun, Antakya, G. Antep ve Siverek’i içine alan bölgenin Patrik Vekilliğine atandı. 10 Aralık 2006’da Adıyaman Abraşiyesi üyelerinin teklifi ve İstanbul Metropolitliği’nin desteği ile Deyrulzafaran Manastırı’nda Kadasetli Patrik I. Zakka IWAS tarafından metropolit rütbesine yükseltildi.

Metropolit Melki ÜREK, Süryanice, Türkçe ve orta düzeyde Almanca, Arapça Kürtçe konuşup Süryaniceden Türkçeye, Türkçeden Süryaniceye dini eser çevirileri mevcuttur. Bunun yanı sıra Süryaniler ve Süryani Kilisesi konulu makalesi bulunmaktadır.

 

METROPOLITAN

Résumé of Metropolitan Gregorios Melki ÜREK

Melki ÜREK, 01/01/1959, was born in Öğündük (in Syriac, Midin) village of İdil district of Şırnak to a Syriac Aramaic family. After completing his primary school education in the village, where he was born, he stayed a year as a student at the Deyrulzafaran Monastery in Mardin. He then moved to Istanbul to study Art. After working for a period of time as an electrician in Istanbul he also learned the Onyx Marble Stone Art. By 1977 he studied the Bible and desired monkhood, which he committed to after his research. He returned to his first place, Deyrulzafaran, and he was ordained monk by Bishop Mor İvennis Ephrem BİLGİÇ in 1979. In the same year he also completed his military service in Istanbul and Samsun.

 

As a monk, he has been at the Deyrulzafaran monastery, the Mor Gabriel monastery and in the monasteries of Germany, the Netherlands, and Switzerland, where he studied the Church Fathers, Theology, Educational Path and Guidance of Priestly Life, Canon Law, Civil Law, Church Music, and Syrian Church History. In  2001 he was appointed as a Patriarchal Vicar by the decision of His Holiness, the Patriarch, for the region of Adıyaman, including  Kâhta, Gerger, Besni, Malatya, Elazığ, Ş.Urfa, Adana, Mersin, İskenderun, Antakya, G. Antep and Siverek. On 10 December 2006, at the request of the faithful of the Adıyaman diocease, and, with the support of the Metropolitan of Istanbul Metropolitan, he was elevated to the rank of Metropolitanate in the Deyrulzafaran monastery by Hi Holiness, Patriarch I. Zakka IWAS.

 

Metropolitan Ürek commands Syriac and Turkish fluently and a medium level of German, Arabic, and Kurdish. He has translated several religious texts from Syriac to Turkish. In addition to he has an article on Syriacs and the Syriac Church.

Copyright ® 2014 Adıyaman Süryani Kadim Metropolitliği

Bu sitede kullanılan yazılı ya da görsel dökümanlar izinsiz kullanılamaz.

+90 (416) 213 36 73

Tüm yenilik ve gelişmelerimizden e-posta adresinizi bizimle paylaşarak ilk siz haberdar olabilirsiniz.