MetropolitMesaji

 • Mor Petruspavlus Günü Mesajı - 2018

  - Değerli konuklarımız, Petruspavlus’u 19. Yâdetme Gününe hoş geldiniz. Bu günü sabırsızlıkla beklediğimiz Petruspavlus Anma Günüdür ve işte o gün şimdidir. Onların anısı, onları yâd etmektir. Şitilimizdeki yaşama inancının var oluşu onların damla damla akıttıkları kanlarıyla var oldu.

  - Petruspavlus Gününü ‘yâdetme’ terminolojisi hiçbir kesimin özel takviminin yaprağındaki kare değildir, takvimdeki kare olmadığı gibi sayısı da değildir.

  - Petruspavlus’un Yâd edilişi, Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye; tüm dünya Hıristiyan milletlerinin takviminin ortak kutlama Günüdür.

  - Petruspavlus ikilisi, Meryemana hariç, tüm kutsalların başı sayılır. Buna rağmen, diğer yandan Hıristiyanların ama hatırı sayılır çok sayıda diğer ciddi azizlerinin (kutsallarının) kutlama günleri var ve her gün onlar yer yer yâd ediliyor.

  - Biz Mor Estefanos’u unutmadık! O, Kilisenin ilk şehididir, ancak elçi ya da atalar atası (patrik) değildi ve fakat Stefanos’un günü Hıristiyan takvimine bir elçi kadar damgasını vurmuş bulunuyor. Stefanos, ‘mavüdyono’dur’, mavüdyono; İsa’ya imanını açıkça ifade eden kişi demektir. Vahyindeki İsa vizyonu ise güçlü bir iman belgesidir. Stefanos (İstefanos): ‘Kutsal Ruhla dolu İstefanos, gözlerini göğe dikip Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, Göklerin açıldığını ve İnsanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum (Elçilerin İşleri 7:55).

  - Petrus’u anlatırken, hep onun güçlü imanı aklıma gelir. O, olağanüstü bir yapıya sahipti. Kendince cüretleri vardı, kendince karamsarlıkları da vardı. Cüretleri derken, bazen suda yürümek isterdi, bazen İsa’yla ölüme kadar gitmek isterdi, bazen İsa’yı ele vermemek adına, belindeki kasaturayı kullanmak için hararetle çırpınır ve gözünü kırpmazdı vd. Petrus’un karamsarlıkları da az değildi. Örneğin, İsa’ya: ‘tüm gece uğraş verdik, ama hiç balık yakalayamadık’ demesiydi, dahası, örneğin İsa ölüme adım adım giderken, Petrus burada zayıflığını hissetmesi ve inkârla karşı karşıya kalmasıydı; bu da karamsarlığının cabasıydı. Ama Petrus tüm bunların üstesinden nasıl gelinebileceğini bilen kurt bir yüzücüydü, tecrübesi de bir o kadar büyüktü. Nedamet ve geri dönüşün büyüklüğünü ve önemini bize o öğretti. Zor yollarda olsa dahi, İsa’yı nasıl takip edileceğini tekrar bize o öğretiyordu. Bu şu demekti, sadakat ve bağlılık ilkesi. Petrus, Doğuyu zaferle fethederek bölgeyi Hıristiyanlaştırdıktan sonra, Pavlus’a destek vermek için Batıya yönelmiş.

  - Petrus, dünyanın dört bir tarafına saçılmış, dağılmış olanlara diyor ki: ‘Zaman sona ererken açıklanacak Yeni Yaşama hazır olan sizler, kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denenmeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşacaksınız. Böylelikle gelecekte imanınızın sınavı görülecektir. Mesih İsa göründüğünde size övgü, yücelik ve onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı takdirde, …değerli metal olan altından çok daha değerli olacaktır’ (I. Petrus 1:5-8).

  - Pavlus, Hıristiyanlığın başından beri, 13. Havari ve ulusların Elçisi olarak ün kazanmıştır. Pavlus, Yahudiliği döneminde şeriatın bozuk pusulasına göre hareket ederek İsa’yı kovalar oldu. Kovalarken kara parçasının dört yönüne, orada burada bocalıyordu, tıpkı su üzerinde dalgalardan paslanan kuru bir yaprak gibi. Nitekim Pavlus, İsa’nın Göksel Kral olduğundan bihaberdi, İsa, gökten seslenirken: ‘Saul, Saul’ (Elçilerin İşleri 9:4). Pavlus’un gözleri karardı çünkü karanlık işler çeviriyordu. İsa, ‘gözlerin açılsın’ emrini verince Pavlus yeniden görmeye başladı, ama artık İsa’nın nuruna gözünü açtı ve bir daha da çelişkiye düşmeden, karanlığa yakalanmadan. İsa’daki ışık ve kurtuluş yolunu şaşırmadı. Pavlus İsa’nın çekici gücünü görünce, dünya işlerini (savsaklamalar); cüruf kadar gereksiz, ayartıcı etken kadar da düşürücü olduklarını buldu.

  - Hıristiyan ataları, dünyaya Allah’ın kelamı İsa ağzıyla gelen ve müjdelenen Hükümranlık ve kurtuluş bildirisinin sözcüleridir. Onlar dünyanın muamma ve karmaşık felsefesinin köleleri değildir. Petrus’a bakarsanız, bir balıkçıydı, Pavlus ise eski Ahit öğrencisiydi. Sıradan bu insanları seçen Rab, sıradanlıklarıyla burunları havada gezen hikmetlileri aşağıladı, zira onlar, Tanrı'nın yaratıcılığına değil; fiziğin kendiliğinden gelişen iç dinamiklerine odaklanırlar. Değişik bilimlerle, hikmetimizi süslemeye ehliyetli kılındık. Ancak her şey o değildir; hikmet artı masumiyet artı iman olgusunun sorumluluğunun bilinci olmalıdır. Böylece atalar dünyanın tüm uğraşılarından sonra, bir insanın önemle kurtuluş bilincinin algısını belleğine yerleştirme önerisini yapar. İşte bu detay, bilim adamlarının aritmetiğine aykırıdır ‘İsa bundan sonra şöyle dedi: Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri hikmetli ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet, Baba Senin isteğin buydu’ (Matta 11:25). Petruspavlus, fitne ve fesadı da suç olduğuna ve Tanrı sevgisiyle uyuşmayacağına tanı koydu: ‘Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, …anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır’ (Romalılar 1:30).

  - Elçi Pavlus, insanların yaşadıkları, inandıkları ve her fiillerinin mutlak doğru olamayacağını onlara hatırlattı. Bir kimse, eğriliklerini hayata geçirmeden önce, mutlaka yaşayışını ince ince mercek altında çekerek irdelemelidir. Bu sınav çetindir, 10 yıllarca sürebilir, bir nefeste de karşımıza çıkabilir, çok geçmeden hazırlık için Pavlus: ‘Bunun için, ölü işlerden tövbe etmenin ve Tanrı'ya inanmanın temelini, …sonsuz yargıyla ilgili öğretinin temelini yeni baştan atmadan Mesih'le ilgili ilk öğretileri aşarak yetkinliğe doğru ilerleyelim. Tanrı izin verirse, bunu yapacağız. Bir kez aydınlatılmış, göksel armağanı tatmış ve Kutsal Ruha ortak edilmiş, Tanrı sözünün iyiliğini ve gelecek yeni yaşamın gücünü de tatmış oldukları halde, yoldan sapmaları, yeniden tövbe için yenilenmeleri önemlidir. Onlar yeni baştan küfre mi sürüklenecek? Tanrı Oğlunu adeta yeniden çarmıha mı gerecek? Üzerine sık sık yağmur yağan toprağı Tanrı bereketli kılar. Ama eğer, toprak yabanı bitkiler yani diken, devedikeni üretiyorsa; o toprak yararsız ve lanetlenmeye yakın, sonu da yanmaktır. Size gelince, sevgili kardeşler, böyle konuştuğumuz halde, durumunuzun daha iyi olduğuna, kurtuluşa uygun düştüğüne eminiz. Tanrı adaletsiz değildir; emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek O'nun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz. Umudunuzdan doğan tam güvenceye kavuşmanız için her birinizin sona dek aynı gayreti göstermesini diliyoruz. Tembel olmamanızı, vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla miras alanların örneğine uymanızı istiyoruz. Tanrı'nın Vaadi, Tanrı İbrahim'e vaatte bulunduğu zaman, üzerine ant içecek daha üstün biri olmadığı için kendi üzerine ant içerek şöyle dedi: Seni kutsadıkça kutsayacağım, soyunu çoğalttıkça çoğaltacağım. Böylece, İbrahim sabırla dayanarak vaade erişti. İnsanlar kendilerinden üstün biri üzerine ant içerler. Onlar için ant, söyleneni doğrular ve her tartışmayı sona erdirir. Tanrı da amacının değişmezliğini vaadin mirasçılarına daha açıkça belirtmek istediği için vaadini antla pekiştirdi. Öyle ki, önümüze konan umuda tutunmak için Tanrı'ya sığınan bizler, Tanrı'nın yalan söylemesi olanaksızdır, bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük cesaret bulalım. Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu umut, perdenin arkasındaki iç bölmeye geçer. Melkisedek düzeni uyarınca sonsuza dek Başkâhin olan İsa oraya uğrumuza öncü olarak girdi, bu Melkisedek dediğimiz kişi, esenlik Kralıdır’ (İbraniler 6: 1-20).

  - Deprenmelerimizin tümünde, beden için mi yoksa ruh için mi? şöyle veya böyle amacımız Rabbi hoşnut etmektir’ (II. Korintoslular 5:9).

  - Petrus ve Pavlus, İsa’nın felsefesini özümsemiş ve kendilerinden dünya politikasını dışarı atmış, ikiyüzlülüğü yok saymış ikiz kardeş gibiydi; güdülerinde garazkârlık yoktu. Politik yürümezlerdi. O nedenle kardeş sevgisi, meslektaşlık anlayışı ve yol arkadaşlığı konusunda birbirine sırt çevirmemiş ve de biri diğerini yarı yolda bırakmamıştır. Elbet ki, insanlık hali iki kardeş bile olsa, bir birine karşı mutlaka kırıntı kadar kusurları olur, ama aile namına ve yoldaş olmuş bu kardeşler insanı kusurlar uğruna, Hıristiyanlık aile birliğini zedelemeden birlikteliklerini ön plana çıkartmış bulunuyorlardı; beraberliklerini son nefese kadar sürdürmüş birer örnek atalarımızdır! Bu gibi örnek davranışları nedeniyle sonsuza dek İsa uğruna değerlerine değer katmış; herkes de onları yüceltir şekilde hep anlatır oluyor. Ancak, bazen ne anlatan anlattıklarının önemine inanır, ne de duyan çıtlatmaların nimetinden yarar devşiriyor. Ben Hristiyan’ım diyen bir kimse, Allah’ın sözüne kulağı açık olur. Bu maksat için İsa hakiki Hıristiyanlara seslenir: ‘İşitecek kulağı olan, işitsin’ dedi (Luka 8:8).

  - Bu gün, günlerini kutladığımız Kutsallarımız Petruspavlus Günü, Adıyaman’da bizi iyi bir amaç için bir araya getirdi, buna Rab, Yeşaya peygamberin ağzıyla şöyle diyor: ‘Doğru kişiye iyilik göreceğini söyleyin. Çünkü iyiliklerinin meyvesini yiyecek’ (Yeşaya 3:10). Biz de diyoruz ki: İnayet ve bereket sizinle olsun, Söz’ünü dinleyenlerinizin ve uygulayanlarınızın üzerine; Baba Oğul ve Kutsal Ruhun yaşatıcı süzülüşü insin, âmin…

  - Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın İl Emniyet müdürümüzün, Sayın Askeri Komutanları, kısacası İl protokolünün kutlama mesajları için minnettarlıkla teşekkür ediyorum. Desteklerini ve katkılarını bizden esirgemeyen Adıyaman Belediyesine, Emniyet birimlerinin 7/24 saat emniyetimizi sağladıkları için, bize gelen mesaj sahiplerine, çelenk sahiplerine ve değerli medya mensuplarına; ilgilerinden dolayı huzurunuzda gönül borcuyla teşekkür ediyorum. Her kutlamada burada bizimle olmak isteyen fakat gelemeyen ve katılamayan Abraşiyemizin bireylerine buradan selam, sevgi ve Atasal bereketleri gönderiyoruz…

  - Elçi Petruspavlus’un dua ve bol bereketleri sizinle olsun, âmin…

   

  Mor Ğriğoriyos Melki Ürek

  Metropolit

  29.06.2018

  ADIYAMAN

   

  « Tümü

Copyright ® 2014 Adıyaman Süryani Kadim Metropolitliği

Bu sitede kullanılan yazılı ya da görsel dökümanlar izinsiz kullanılamaz.

+90 (416) 213 36 73

Tüm yenilik ve gelişmelerimizden e-posta adresinizi bizimle paylaşarak ilk siz haberdar olabilirsiniz.