MetropolitMesaji

 • Mor Petrus ve Mor Pavlus Anma Günü Mesajı

   

  29 Haziran’da ikiz kardeş gibi kalım ve ölümde, Rab Mesih İsa’nın şehit düşen iki Elçisinin adıyla kutsanma ve adanma gününüzü kutluyoruz. Bu gün, evrensel ve Elçisel Hıristiyan dünyasının önemsenen günüdür. Böyle bir günde, elçilerin başı ilk Patriğimiz Petrus ve meslektaşı Pavlus Vatikan’da yani Roma’da İ.S. 67. Yılı Haziran 29’unda barbarlar tarafından öldürüldü.

  Bu nedenle, bu iki Elçiye duyduğumuz minnettarlık duygusuyla 3 günlük oruç tuttuk. Bu oruç ama işkence orucu değildir. Sıkıntı orucu değildir. Kin ve nefret besleme orucu değildir. Hele intikam alma orucu hiç değildir. Bu oruç, belgelenmiş iki elçimizin anma ve etkin biçimde hatırlama orucudur. Bu oruç, Diriliş Bayramından sonra, Çarşamba ve Cuma günleri hariç; tüm oruçlarımızın başı ve ilkidir. ‘Bu arada Vaftizci Yuhanna'nın öğrencileri gelip İsa'ya, Neden biz ve Ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor? Diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi: Güvey aralarındayken, davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, o zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa tulumlar patlar; hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur, böylece her ikisi de korunmuş olur (Matta 9:14-17). Bu alıntıyla İsa, Hıristiyanlık için şeriatın karanlığından çıkıp; yeni bir tinsel hayatın penceresinden bakılması gerektiğini vurguladı.

   Atalarımız diye nitelediğimiz Mor Petrus ve Mor Pavlus, özelde hepimiz için; genelde de insanlık için aydınlanma hareketini ve hoşgörüyü ilk defa tüm insanları kapsayacak şekilde anlattılar. Zira İsa dışında kalan her yer, her anlayış ve her bölge karanlıktır. İsa, Allah’ın Kelamı ve ışığı olarak; karanlıkta ve ölüm gölgesinde oturanları aydınlatmak üzere gökten indi.

  Petrus ilk başlarda etkin biri olarak bu Işığı anlatırken hem bağlılık hararetiyle anlatmak isterdi, hem de barbar insanların korkusuna yenikti. Petrus, Kutsal Ruhla dolunca, artık Kurtarıcının önemi ve Allah korkusu inancı yüreğinde ağırlık kazanarak, arenalarda ve saraylarda; İsa adının dışında, gök kubbesinin altında başka bir meyancı yahut kurtarıcının olamayacağını öğretti. ‘Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında, insanlara bağışlanmış; bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur’ (Elçilerin İşleri 4:12).

  Pavlus, şiddet yanlısı bir Yahudi’ydi. Şiddet hünerlerini sonsuza dek sürdürebileceğini, dolaysıyla Hıristiyanları tartaklayarak tecrit edebileceğini düşünüyordu! Pavlus, gözleri açıkken karanlıkta yürüdüğünü bilmiyordu. Tıpkı durum, şimdiki şiddet yanlıları insanlarda olduğu gibi, gözleri var ama iyi ve kötüyü bir birinden ayırt edemiyorlar. Onlar dünyayı kaosa çevirdiler, ancak kargaşayı sevap diye; gittikçe çıkmaza saplanıyorlar. Nasıl ki Pavlus ilk Hıristiyanlara eziyet ederken, Allah’a hizmet ettiğini düşünüyordu. Şiddet, iblisin hüneri ve baştan beri onun işidir.

  Rab Pavlus’un gözünü vurunca, ancak o an karanlıkta bocaladığını saplantısının farkına vardı. Süryani - Arami Metropoliti Hananya tarafından vaftiz olunca gözlerini kapatan karanlık pulları, Kutsal Ruh vaftiziyle pat pat diye yere düştü, bununla yeni insan oldu ve gözleri İsa’nın ilahi nuruna açılmış oldu. Pavlus ırkçı ve aşırı milliyetçiydi, bu ona yaramadı. O evrensel bir Hıristiyan olmalıydı, Rab kendisinden bağnaz ve kötü tutumu insanlık yararı için uzaklaştırdı.

  Pavlus’un akıbeti, bağnaz, ırkçı ve kendini beğenmiş tüm milliyetçi kişilere ibrettir. Zira kutsalların geçmişteki her davranışı, İsa’ya iman eden herkese örnektir. Pavlus’un İsa’ya dönüşü ve Onun boyunduruğu altına girmesi ile kazandığı hoşgörü ve alçakgönüllülük anlayışı Hıristiyanlar için model oldu ve İsa’nın şu sözü moral açısından pek özümsenmiş bulunuyor: ‘Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur’ (Matta 11:29).

  Elçi Petrus ve Elçi Pavlus’un günü kutlanıyor ki, isimlerini alan Hıristiyan kardeşlerimiz isimleriyle kutsansın. Binaenaleyh, yıl be yıl Rabbe olan bağlılığınız, öğretiyle onlardan öğrenmiş olduğunuz imanınız, ömrünüz, ailelerinizin mutluluğu, çalışmalarınız, kazancınız, yaşayışınız, yorumlarınız, düşünceleriniz, sinirleriniz, motivasyonunuz, sabrınız, birbirinize beslediğiniz sevginiz, büyüklerinize addettiğiniz saygınız, dualarınız, ibadetleriniz, sarsıntıya uğrayan duruşunuz, umutlarınız, beklentileriniz, geleceğiniz, uykularınız, gece ve gündüzleriniz pekişsin.

  Petrus, arınma bildirgesinde imanda kalmanın değerini ve kurtuluşun hangi fidyeyle sağlandığını bize hatırlatıyor ve diyor: ‘Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın, ayık olun. Umudunuzu tümüyle Mesih İsa’nın görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. Söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun. Nitekim şöyle yazılmıştır: Kutsal olun, çünkü ben kutsalım. Kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı Baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. O'nu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya O'nun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı'dadır. Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız, kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim İnsan soyu ota benzer, Bütün yüceliği kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçek solar, Ama Rabbin sözü sonsuza dek kalır’ (I. Petrus 1:13).

  Pavlus, heretik yani saptırıcı kimselerden sakınmamızı sert bir dille uyarıyor ve diyor: ‘Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum. Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in Müjdesini çarpıtmak isteyenler vardır. İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun! Daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum: Bir kimse size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse, ona lanet olsun! Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hâlâ insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olmazdım’ (Galatyalılar 1:6). Pavlus, Elçilerin Göbeği olan Antakya Kilisemizde öğretisini yaydı ve bu öğretiyi Roma’ya gitmeden önce kilisemizdeki mevcut sistemimizin kurulu olduğu düzeni ima ederek; bu sistemi çarpıtan sapkın insanların ardı sıra gidilmemesi gerektiğini, dolaysıyla sonsuza dek bu tedbirde kalınması, gerekirse tüm zamanlarda safsatacı bölücülerden uzak durulmasını öneriyor ve emrediyor. Düşününüz ki, virüs ya da öldürücü bakterilerin yoğun olduğu zeminlerde nasıl korunmamız gerektiriyorsa o şekilde Hıristiyanlık dışında kalan bütün batıl inanışlardan ve sözde Hıristiyan tarikatlardan, sakınmamız kaçınılmazdır. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır’ (Matta 7:15).

  Bu vesileyle, Adıyaman’a atanan vali beyin başarıları için dua ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan değerli emniyet mensuplarına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dostça bize önem veren medyanın güzide mensuplarına şükranlarımı bildiriyorum. Bizi anımsatan değerli dost, kurum ve kuruluşların Metropolitliğimize değişik iletişim araçlarıyla gönderdikleri kutlama mesajları için kendilerine kalbi teşekkür dileklerimizi iletiyoruz. İstanbul Atatürk Hava limanında vuku bulan olayı, insanlık dışı buluyor, insanlık adına kınıyor, olayda etkilenenlere de başsağlığı ve geçmiş olsun diyoruz.

  Son söz, İsa: Çünkü amacım kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır’ (Yuhanna 5: 30). İnsanlar, artık bencilliklerinin değil; Allah’ın istediğinin neden yerine getirilmesi gerektiğini ince ince sorgulamalıdır! Meryemananın ve Kutsal Petrus Pavlus’un duaları ayinde yerini alan siz kardeşlerimizle birlikte olsun, âmin...

                                                                                                   Ğriğoriyos Melki ÜREK

                                                                                                               Metropolit

                                                                                   Elçileri Başı Mor Petrus ve Mor Pavlus Anma Günü

                                                                                                    29 Haziran 2016 Adıyaman

  « Tümü

Copyright ® 2014 Adıyaman Süryani Kadim Metropolitliği

Bu sitede kullanılan yazılı ya da görsel dökümanlar izinsiz kullanılamaz.

+90 (416) 213 36 73

Tüm yenilik ve gelişmelerimizden e-posta adresinizi bizimle paylaşarak ilk siz haberdar olabilirsiniz.