KADASETLİ PATRİĞİMİZ MORAN MOR İĞNATİYOS II. EFREM

 

 

       

Moran Mor İğnatiyos II. Efrem Kerim, 3 Mayıs 1965 yılında Suriye'nin Kamışlı şehrinde doğdu. 1977 yılında Lübnan'da Mor Efrem Teoloji Okulu'nda eğitimine başladı, 1984-1988 yılları arasında Halep Metropolitliği'nde görev aldı. 1985 yılında rahip oldu ve 1988 yılında Kadasetli Patrik Moran Mor İğnatiyos I. Zekka Iwas'ın sekreterliğini yaptıktan sonra Mor Efrem Teoloji Okulu'nda öğretmenlik yaptı. 1991 yılında İrlanda'da "Erken Hıristiyanlıkta Haç Sembolizmi" konusunda doktorasını yaptı ve 1996 yılında Mor Korillos Unvanı ile Metropolit olarak takdis edildi ve A.B.D. New Jersey Mor Markos Kilisesi'ne Doğu Amerika Metropoliti ve Patrik Vekili olarak tayin edildi. 

31 Mart 2014 tarihinde toplanan Kutsal Sinod tarafından oybirliğiyle, Kadasetli Patrik Moran Mor Ignatius Zekka I. Iwas'ın vefatı dolayısıyla boşalan 'Patriklik Makamı'na seçildi. 29 Mayıs 2014 tarihinde Şam, Seyidnaya'daki Mor Efrem Manastırı'nda Moran Mor İğnatiyos II. Efrem; 'Antakya, Tüm Doğu Patriği ve Süryani Ortodoks Kilisesi Genel Ruhani Lideri' unvanı ile 123. Patrik olarak takdis edildi.

Kadasetli Patriğimiz Süryanice, İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerini bilmektedir.

 

Copyright ® 2014 Adıyaman Süryani Kadim Metropolitliği

Bu sitede kullanılan yazılı ya da görsel dökümanlar izinsiz kullanılamaz.

+90 (416) 213 36 73

Tüm yenilik ve gelişmelerimizden e-posta adresinizi bizimle paylaşarak ilk siz haberdar olabilirsiniz.